Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Nền tảng Omnichat cung cấp cho Doanh nghiệp
một Nền tảng tập trung về Social

Dashboard

Thể hiện các Zalo OA, Fanpage, Website đã tích hợp. Giám sát tổng số lượng chat của mỗi Fanpage, OA,… với số lượng các tin đã trả lời

Tìm hiểu thêm

Phân phối chat

Tin nhắn được phân phối tự động xuống cho các Agent đang Online trực chat.

Hệ thống phân phối tin theo nhiều chế độ ưu tiên khác nhau như: Phân phối đồng đều, phân phối theo trọng số, Phân phối cho Agent ít tin nhất

Tìm hiểu thêm

Thao tác chat

Hệ thống cho phép chuyển chat, thu hồi chat hoặc gán chat cho các bạn agent khác để chăm sóc khách hàng

Tìm hiểu thêm

Thu thập Lead

Khi khách hàng để lại số điện thoại, hệ thống tự động nhận diện và lưu lại, thông tin

Tìm hiểu thêm

TCRM App

Sử dụng App Mobile để thao tác chat. Các tin chat sẽ được đồng bộ giữa các thiết bị

Tìm hiểu thêm

Tương tác 2 chiều

Cho phép gửi tin và nhận lại phản hồi từ khách hàng. Giữ thông tin Contact và lịch sử nhắn tinh của khách hàng

Tìm hiểu thêm